Mesafeli Satış Sözleşmesi - Teslimat Bilgileri ve İade Koşulları

UZAK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR
1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI'nın,SATICI tarafından işletilmekte olan www.stepderi.com.tr (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

 

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.stepderi.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

1.3. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: Stepderi Ayakkabı
Adresi: 
SELÇUKLU MAH. HAMAM CADDESİ AKSOY PASAJI NO:2 EREĞLİ -KONYA
Telefon: +90 
332 712 40 93
E posta :
stepderi@gmail.com

 

1.4. ALICI BİLGİLERİ

Alıcı bilgileri ödeme sayfasında yer alacaktır.

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ

​2.1. İşbu sözleşme ALICI'nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı tarihte taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI e-posta adresine gönderilmiştir.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

3.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri ödeme öncesi belirtilmektedir. Ödeme öncesi tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır.

 

MADDE 4 - ÜRÜNLERİN TESLİMATI

4.1. ÜRÜN, ALICI'nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir.

ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. ALICI, ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ

5.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır.

 

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ'nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.7. ÜRÜN'ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

  

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

7.1. SATICI, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI'ya veya ürün sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ÜRÜN'ün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 iş günü içinde ÜRÜN bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

7.3. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

7.4. ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 

MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. Ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

 

MADDE 9 –DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

9.1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9.2. ALICI bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

   

Stepderi.com.tr Yetkileri
Stepderi.com.tr herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

   

Stepderi - Banu Oruç TEKEMEN - ´nin sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Stepderi.com.tr üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

   

Stepderi.com.tr kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir. Stepderi.com.tr’un kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin tüm fikri ve sınai hakları Stepderi.com.tr’a aittir. Stepderi.com.tr satışları stokları ile sınırlıdır. Stepderi.com.tr stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.

   

Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka Stepderi.com.tr veya Greyder mağazalarının stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.

 

Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.

   

Stepderi.com.tr´da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran Stepderi.com.tr’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde Stepderi.com.tr hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

   

Stepderi.com.tr, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı  sitelerin içeriğinden Stepderi.com.tr sorumlu değildir.

  

Stepderi -Banu Oruç  TEKEMEN -., işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Stepderi.com.tr üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

   

Stepderi -Banu Oruç TEKEMEN -. Stepderi.com.tr’a üyeliğini tamamlamış müşterilere e-Bülten ve SMS gönderimi yapabilir. Üyeler istedikleri zaman e-bülten ve SMS üyeliklerinden istedikleri zaman ayrılabilirler. Bunun için gönderim yapılan mecra ve taleplerini Stepderi - Banu Oruç  TEKEMEN -.’ye iletmeleri gerekmektedir. Aksi halde Gönderimi Onaylamış sayılmaktadırlar.

 

İADE VE GARANTİ ŞARTLARI

Firmamızda satılan tüm ürünler, orijinal olup üretici ve ithalatçı firmaların garantisi altındadır. Siparişleriniz gönderilmeden önce kontrol edilerek kargoya teslim edilmektedir. Gönderileriniz sigortalı olarak size ulaşmaktadır. Teslimat anında üründe herhangi bir yırtılma, kırılma veya benzer sorun görürseniz ürünü teslim almayarak kargo sorumlusuna iade ediniz.
 
Ürün Teslimatı
 
Ürün teslimatları 4 iş günü içerisinde kargoya verilir ve ortalama 5 iş günü içerisinde kargo ile teslimatı gerçekleştirilir.
 
Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
 
İadeler, ürün teslim tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde yapılmalıdır. 
İadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. 
Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.(Lisans kaydı yapılmış ürünler iade alınmaz.) 
İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir.
 

»  İade ve Değişim için:
 
* İade ve değişim yapmak istediğiniz ürünü, faturanızın iki nüshası ile birlikte gördermeniz gerekmetedir. 
Değişim yapmak isteğiniz yeni ürünleri not ederek ayakkabı kutusu içerisinde gönderiniz.
 
 
»  İade kargo bedeli ne kadar ödeyeceğim?
 
İade ve değişim gönderimlerimde kargo ücreti tarafınızdan karşılanmaktadır.
  

İade Prosedürü

1. Adım: İade formunuzu doldurun

  • Faturanızın alt kısmında bulunan ‘İade Talep Formu’nu doldurun. Formda para iadesi talebinizi açıkça belirtin.
  • Eğer ürünün faturası kurumsal ise iade işlemi için kurumun düzenlemiş olduğu, kargo payı dahil edilmeden, “Ürün Birim Fiyatı + KDV” şeklinde kesilmiş bir iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamamaktadır.
  • İade yalnızca ürünü satın alan kişilerden kabul edilir.

2. Adım: Ürünü orijinal kutusuna koyun

  • İade etmek istediğiniz ürünün orijinal ayakkabı kutusu ya da paketinin içine yerleştiriniz. Ürün ve ürün kutusunun teslim aldığınız şekliyle, orijinalliği bozulmamış ve tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmemiş olması halinde iadeniz kabul edilebilir.

 

3. Adım: İadeniz Stepderi.com.tr ’a ulaştığında...

  • Stepderi.com.tr; iade paketinizi teslim aldıktan sonra, ürünleri kontrol eder ve ödemeyi yaptığınız kredi kartına veya banka hesabınıza paranızı iade eder. Bu süreç için de yine hiçbir ücret ödemezsiniz.

Kullanılan ürün için geri bildirim

Kullanım sonucu karşılaşılan problemlerde inceleme sürecimiz üzerinden işlem gerçekleşir. İncelenmesi talebiyle iadesini talep ettiğiniz Ürün İnceleme Departmanımız tarafından incelenir. İnceleme süresi 7 ila 15 iş günüdür. Yapılan inceleme sonucunda; İnceleme durumu tarafımızdan hazırlanan inceleme raporu ile size bildirilir.

»  İademi hangi adrese göndereceğim?
STEP DERİ AYAKKABI - SELÇUKLU MAH. HAMAM CADDESİ AKSOY PASAJI NO:2 EREĞLİ -KONYA
 
»  İade ettiğim ürünün ödemesi ne zaman yapılacak?
 
Müşteri hizmetleri departmanımıza gelen ürünlerin, iade şartlarına uygun ulaştırılması durumunda ürün tutarlarının iadesi, ürünün tarafımıza ulaştığı gün işleme alınacaktır. İadenin hesabınıza yansıma süresi, bankanızın inisiyatifindedir. Kredi kartına yapılan iadeler 30 iş günü içerisinde, havale ile yapılan ödemeler ise en geç  2  iş günü içerisinde hesaba yansımaktadır.
 
»  Tutar iadem neden taksit taksit yapılıyor?
Taksitli olarak satın almış olduğunuz ürüne ait bedelin, tamamı kredi kartınıza iade edilmekte ancak bankanız tarafından iadenin kredi kartınıza geri ödemesi, taksitli olarak kartınıza yansıtılmaktadır.


İade***

Stepderi.com.tr  ' den yaptığınız alışverişte %100 memnun kalmadıysanız, ürünü değiştirebilir ya da para iadesi talep edebilirsiniz.Ürününüz size teslim edildikten 14 gün boyunca ücretsiz olarak iade edebilirsiniz. Bu hizmetimizden yararlanabilmeniz için; ürünün kullanılmamış olması gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan ürünlerin iade işlemi gerçekleştirilmez.

Memnun kalmadığınız bir ürünü Stepderi.com.tr  ' den kolayca iade edebilirsiniz. Ürününüzü, faturanızın alt kısmında bulunan iade formunu doldurarak UPS KARGO ile ------- kargo kodu ile STEP DERİ AYAKKABI - SELÇUKLU MAH. HAMAM CADDESİ AKSOY PASAJI NO:2 EREĞLİ -KONYA adresine ücretsiz gönderebilirsiniz. İade etmek istediğiniz ürünü, hiçbir ücret ödemenize gerek kalmadan kapınızdan aldırabilirsiniz. Bu hizmet sadece YURTİÇİ ve UPS KARGO’nun bu hizmeti verdiği şehirler için geçerlidir. İade etmek istediğiniz ürün bize ulaştığında yetkililer tarafından değerlendirilir ve iadeniz gerçekleştiğinde size durum bilgisi iletilir.

İade şartları

  • Ürününüzü, teslim aldığınız tarihten itibaren 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz.
  • İade etmek istediğiniz ürün, orijinal kutusunda/paketinde, kullanılmamış, yeniden satılabilirlik özelliğini yitirmemiş olmalıdır.
  • İade talebinde bulunduğunuz ürünü orijinal faturasıyla ve faturanın alt bölümündeki formu doldurarak “İade Talebi” olduğunu form üzerinde yazılı olarak belirterek, eksiksiz şekilde STEP DERİ AYAKKABI - SELÇUKLU MAH. HAMAM CADDESİ AKSOY PASAJI NO:2 EREĞLİ -KONYA iade adresine göndermelisiniz.
  • Stepderi.com.tr’de sadece yeniden satılabilirlik özelliğini kaybetmemiş ürünlerin iadesi yapılır. Formun üzerinde iade sebebini belirttiğiniz ya da değişim talebinde bulunduğunuz takdirde, ürün bedeli hesabınıza iade edilir.
  • İade kargonuz bize ulaştığında, iade departmanımız tarafından incelir. İptal edilen siparişlerinizin tutarı, ödeme yaptığınız kredi kartına ya da hesabınıza hemen iade edilir. İadenizin ekstrenize yansıması, bankanıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ürün iade adresi:  STEP DERİ AYAKKABI - SELÇUKLU MAH. HAMAM CADDESİ AKSOY PASAJI NO:2 EREĞLİ -KONYA

 

Kargo ve Teslimat

ÜCRETSİZ kargo

Stepderi.com.tr  ' den yapacağınız alışverişlerde asla kargo ücreti ödemezsiniz. Türkiye sınırları dahilinde yapılan alışverişlerinizde boyut, kilo, adet sınırlaması olmadan kargonuz ücretsiz olarak adresinize gönderilir. Üründen memnun kalmamanız halinde, yine ücretsiz kargo ile iade ve değişim yapabilirsiniz.

7 iş günü içinde teslimat

Stepderi.com.tr  ' den sipariş verdiğiniz ürün, ortalama 7 iş günü içinde elinize ulaşır. Teslimat süremiz iş günü üzerinden hesaplandığı için belirtilen süreye hafta sonu ve resmi tatiller dahil değildir. Siparişleriniz maximum (azami) 1-3 iş günü içerisinde UPS Kargo’ya teslim edilerek; sigortalı olarak gönderilir. Türkiye sınırları dahilindeki herhangi bir yere ulaşım süremiz en geç 15 iş günüdür.

Siparişinizi takip etmek için

Ana menüde “Hesabım” butonunu tıklayıp “Siparişlerim”i seçtiğinizde açılan sayfada siparişlerinizin durumunu takip edebilirsiniz. 

Siparişin Oluşturulması

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. stepderi.com'da oluşturmuş olduğunuz siparişin tamamlanması için, yönlendirildiğiniz banka ödeme ekranından (sayfasından) kart bilgilerinizi girerek ödeme işlemini tamamlamanız gerekmektedir. Ödeme durumu "BEKLİYOR" olan siparişler ödeme işlemi tamamlanmadığı takdirde, 1 (Bir) Gün içinde otomatik olarak iptal edilmektedir. Banka ödeme işlemi tamamlanan "İŞLENİYOR" durumundaki siparişler maksimum (azami) 1-3 İş günü içinde UPS Kargoya Teslimat Adresinize gönderilmek üzere teslim edilecektir.

Önemli Uyarı: Ödeme Sırasında yönlendirildiğiniz bankanız ödeme sayfasından "ödeme başarıyla tamamlanmıştır" ibaresine ulaşmadan ayrılırsanız Siparişiniz ödeme durumu "bekliyor" şeklinde sistemde oluşturulacaktır. 

Ödemesi İşlemi Tamamlananlar Siparişler Ödeme durumu "ödendi" şeklinde hesabınızda oluşturulacaktır.bilgi@stepderi.com.tr


*** www.stepderi.com.tr
‘den yapılan alışverişlerin İade ve Değişim işlemleri sadece 
www.stepderi.com.tr üzerinden yapılabilmektedir. Mağazalarımızdan İade ve Değişim sağlanamamaktadır.